Bild - Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad gör en lokalmäklare?

En lokalmäklare förmedlar lokaler på uppdrag av fastighetsägare och hyresgäster som vill komma ur sina avtal.

Varför skall jag använda mig av en lokalmäklare?

Lokalmäklare som oss har uppdrag av de flesta och bästa fastighetsägarna samt andrahandsuthyrningar och kan erbjuda nästan alla lokaler som finns på marknaden. Efter en kort analys kan du snabbt få lokalförslag som matchar det ni söker.

Hur väljer jag lokaler och bokar visningar?

Väljer lokaler gör du tillsammans med lokalmäklaren som också bokar upp och samordnar visningar samt ser till att du får den information du behöver.

Vilken förmedlare skall jag välja?

Välj den som känns bäst och representerar många fastighetsägare och har många lokaler vilken man oftast kan se på deras hemsida.

Vem betalar för era tjänster?

Vi har ramavtal med in princip alla fastighetsägare i storgöteborg och får betalt av dem när vi kommer med en hyresgäst. I de fall vi hjälper hyresgäster ur sina avtal får vi betalt av dem.

Hur lång tid tar det att hyra ut en lokal?

Den omöjliga frågan att svara på. Det kan ta allt från 1-18 månader beroende på hur marknaden och efterfrågan på just den specifika lokalen ser ut i nuläget.

Varför ser jag inga hyror?

Många fastighetsägare väljer att inte annonsera sina hyror. Detta kan bero på flera olika anledningar. En kan vara att man ser anpassningsbehov i lokalen och helt enkelt inte vet riktigt vad hyran kommer landa på förrän man har en hyresgäst där man vet vilka åtgärder som skall göras.

Vi på Loqalo har ändå tillgång till hyror och hyresindikationer så tveka inte på att höra av dig.

Hur länge binder man upp sig på ett hyreskontrakt?

Vanligast är 3-5 årsavtal. En anledning till att man vill ha minst 3 år är den så kallade indexklausulen. Vid kortare avtal får man inte lägga med denna i hyresavtal. Sen är det flera faktorer som påverkar längden på avtalet så som omfattning av anpassning, hyra etc.

Vad händer om jag missar att säga upp avtalet?

Om du missar att säga upp hyresavtalet förlängs det oftast med 3 år. Den vanligaste uppsägningstiden är 9-12 månader. Det innebär att ni måste säga upp avtalet minst 9 eller 12 månader innan avtalets utgång.

Vilka jobbar ni med?

Vi har ungefär 200 uppdragsavtal med olika fastighetsägare och hyresvärdar. Se några av våra partner i denna länk: https://www.loqalo.se/om-oss/partners/

Hur funkar överlåtelse / andrahandsuthyrning?

Har du missat att säga upp hyresavtalet eller behöver komma ur ditt hyresavtal av andra anledningar kan vi vara behjälpliga med detta. Då skriver vi ett uppdragsavtal med er och börjar med att arbeta för att hitta en ny hyresgäst till er lokal som antingen hyr i andrahand eller där man överlåter avtalet. Tänk på att er hyresvärd alltid måste godkänna den nya hyresgästen.

Kan ni ta fram hyresavtal?

Vi är behjälpliga med att ta fram och granska hyresavtal. Vi använder oss av ”fastighetsägarna dokument” som är framtagen av fastighetsägarföreningen tillsammans med Svensk handel.

Vad innebär indexhöjning?

Indextillägget innebär att hyran justeras med inflationen. Se nedan räkneexempel:

Hur räknar man ut indexhöjning? Räkneexempel – beräkning av indextillägg för år 2023

Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 2021, som är 346,44 (bastalet). Oktoberindex för år 2022 är 384,04.

  1. Beräkna skillnaden mellan indextalen 384,04 och 346,44. Skillnaden är positiv och uppgår till 37,6.
  2. Dividera 37,6 med 346,44 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir 10 853 kr (avrundat) och utgör indextillägget för år 2023 enligt klausulen.

Varför behöver jag erlägga säkerhet i form av deposition eller bankgaranti?

Om du har ett nystartat bolag där det saknas ekonomisk historik eller där balansräkningen inte ser så bra ut av olika anledningar kommer med största sannolikhet hyresvärden vilja ha någon typ av säkerhet. Detta brukar vara deposition, bankgaranti eller borgen. Detta för att säkerställa att ni som hyresgäst fullgör era förpliktelser kopplade till hyresavtalet.

Även om ni har ett bolag som ser bra ut och som funnits länge är det inte ovanligt att hyresvärden vill ha en säkerhet ändå.