Sarah Welikala

Jag Studerar e-commerce management på IHM och har nu praktik på loqalo till den 12 april 2024.