Jonathan Jacobsson

Efter att ha arbetat som fastighetsmäklare i fem år har jag bytt inriktning till kommersiell förmedling av lokaler här på loqalo.

Det som driver mig är lyckade affärer med nöjda kunder.

Nyckeln för att uppnå det är att med engagemang och kompetens leda processen framåt med lyhördhet och omtanke till dess att vi hittar den optimala lösningen för alla parter.