Lagerlokal på 564 kvm och kontor om 137 kvm hyrs ut på ett s.k. rivningskontrakt på upp till 5 år. För mer information kontakta oss på loqalo.