Två anställda som skrattar i solen

En lärorik resa: Ett år hos Wallenstam

Det har nu gått ett helt år sedan jag började mitt konsultuppdrag hos Wallenstam, och det har varit en lärorik period och som har gett mig mycket kunskap. Att arbeta tillsammans med kollegorna på Wallenstam har gett mig en djupare förståelse för deras arbete med uthyrning av de kommersiella lokalerna. Jag har fått en inblick i deras strategier, deras målsättningar och den unika lyhördheten.

Att vara mellan två arbetsgivare har varit en utmaning. Att balansera förväntningarna från både Wallenstam och Loqalo, har inneburit att jag ibland har haft många bollar i luften samtidigt.

Trots utmaningarna är jag stolt över vad jag har uppnått under min tid på Wallenstam. Att ha lyckats med nio uthyrningar och förhoppningsvis ytterligare tre stycken på väg in är en bedrift som jag tar med mig som en bekräftelse på min prestation och förmåga att leverera resultat. Samtidigt har jag fortsatt att göra mitt bästa på Loqalo, och mina 32 förmedlingar där är ytterligare ett bevis på att jag lyckas prestera.

Denna utmaning har varit en rolig utmaning och veckorna har gått extremt fort. Jag är tacksam för den erfarenhet och kunskap som jag har fått med mig och ser fram emot att fortsätta min resa inom fastighetsbranschen med dessa lärdomar i bagaget. Vill även tacka alla härliga Wallenstamare som jag har fått lära känna under min tid.

Skriven av: Hannah Rohlén